• Verdieping

De Sociale Familie: De maatschappelijke emancipatie van alleenstaanden

Lenie de Zwaan & Kees van der Leer (2013). De sociale familie: De maatschappelijke emancipatie van alleenstaanden. Den Haag: Centrum Individu en Samenleving (CISA). ISBN 978-90-71287-51-0 (gebonden, 60 pp.). 

Singles met hun sociale bindingen moeten in het familierecht worden opgenomen. De overheid moet af van de idee dat solo's 'Alleen op de wereld' zijn. Wetten en regelingen voor de privésituatie zijn nog overwegend op de huwelijkse leefvorm als erkende burgerlijke staat afgestemd. In het familierecht moet niet langer bloed- en aanverwantschap bepalend zijn voor de wet- en regelgeving, maar sociale verwantschap. De inhoud van de persoonlijke relaties en sociale netwerken staat centraal, niet de vorm.

De hechte sociale banden van alleenstaanden moeten als 'Sociale Familie' worden erkend en evenals het huwelijk en geregistreerd partnerschap een plaats krijgen in het Burgerlijk Wetboek en in het Europese recht.

Dit Sociale Familiemodel past perfect in het beleid van de overheid. De overheidsdienaren benadrukken de noodzaak van zelfredzaamheid van de burger. Mensen moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en veel meer zorg besteden aan ouders en familie. De overheid kan haar eigen beleid ondersteunen door aan alleenstaanden dezelfde mogelijkheden te bieden om zorg te verlenen aan hun sociale relaties, zoals vrienden, broers en zussen en aan ooms of tantes. Dit betekent dat de overheid haar fixatie uitsluitend op (geregistreerde) partners moet loslaten en ook de zorg voor andere naasten wettelijk moet erkennen.

Voor mensen met een eenpersoonshuishouden is er alle aanleiding om trots te zijn. Het is zonder meer een hele prestatie dat je er in slaagt om een huishouden in je eentje te bestieren en in onze maatschappij te functioneren, uiteraard met vrienden en bekenden. Daarbij komt dat je je in goed gezelschap bevindt. De geschiedenis kent vele voorbeelden van alleenstaanden die veel hebben betekend voor de samenleving en voor de leefbaarheid van de aarde.

DEEL DIT BERICHT
Gerelateerde artikelen
Sociale media
Volg ons op: