ANBI

ANBI-documentatie
Stichting CISA, Centrum Individu en Samenleving, is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Kenniscentrum CISA 
CISA is een kenniscentrum dat zich richt op de maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Naast de wettelijke verankering van gezin en familie moet ook deze leefvorm een wettelijke basis krijgen. De doelstelling van CISA is het stimuleren van de emancipatie van alleenstaanden in materiële, maatschappelijke en psychologische zin. CISA doet dit door wetenschappelijk onderzoek en beïnvloeding van het overheidsbeleid. 

Contactgegevens:
Stichting Centrum Individu en Samenleving (CISA) 
Postbus 97788, 2509 GD Den Haag
T: 070 328 4088
E: cisa@cisasite.nl
I: www.cisasite.nl
Fiscaal nummer (RSIN): 816171476

 

Jaarstukken:

Jaarrekening 2015            Verslag over 2015

Jaarrekening 2016            Verslag over 2016            Beleidsplan 2016-2022

Jaarrekening 2017            Verslag over 2017

Jaarrekening 2018            Verslag over 2018

Jaarrekening 2019            Verslag over 2019

Jaarrekening 2020           Verslag over 2020

Jaarrekening 2021           Verslag over 2021

 

 

 

 

Sociale media
Volg ons op: