Skip to main content
  • Nieuws
  • 14-03-2017

Gelijke behandeling? Niet voor alleenstaanden!


Alle burgers zijn gelijk, maar sommige burgers meer dan andere. Artikel 1 van de Grondwet luidt weliswaar zoals u weet, dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld: 'Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan', luidt de geruststellende verkondiging van onze rechtsstaat. Toch zit er een addertje onder het juridische gras


Over ons

Centrum Individu en Samenleving

CISA is een kenniscentrum dat zich richt op de maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Naast de wettelijke verankering van gezin en familie moet ook deze leefvorm een wettelijke basis krijgen. 

De doelstelling van CISA is het stimuleren van de emancipatie van alleenstaanden in materiële, maatschappelijke en psychologische zin. CISA doet dit door wetenschappelijk onderzoek en beinvloeding van het overheidsbeleid. Regelmatig worden ook proefprocessen aangespannen.