Skip to main content
  • Verdieping

De Sociale Familie: De maatschappelijke emancipatie van alleenstaanden

Voor mensen met een eenpersoonshuishouden is er alle aanleiding om trots te zijn. Het is zonder meer een hele prestatie dat je er in slaagt om een huishouden in je eentje te bestieren en in onze maatschappij te functioneren.

Alleenstaanden, vroeger ‘ongehuwden’ of ‘alleenlopenden’ genoemd, hebben een rijke geschiedenis. Hierover kunt u meer lezen in het in 1995 verschenen boek "Alleenstaanden, Leven en werken door de geschiedenis heen". Huwelijk en gezin hebben echter een ‘maatschappelijk gezicht’ en daarover bestaat een overmaat aan literatuur. Alleenstaanden daarentegen zijn maatschappelijk een vaag verschijnsel en in de literatuur dan ook veelal afwezig. Daardoor leven zij niet in het collectief geheugen van de samenleving. Dit boekje, getiteld De Sociale Familie: de maatschappelijke emancipatie van alleenstaanden, is bedoeld om de singles voor het voetlicht te brengen en hun de maatschappelijk erkende plaats te geven die hen toekomt, met alle rechten die hen nu worden onthouden.

Over ons

Centrum Individu en Samenleving

CISA is een kenniscentrum dat zich richt op de maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Naast de wettelijke verankering van gezin en familie moet ook deze leefvorm een wettelijke basis krijgen. 

De doelstelling van CISA is het stimuleren van de emancipatie van alleenstaanden in materiële, maatschappelijke en psychologische zin. CISA doet dit door wetenschappelijk onderzoek en beïnvloeding van het overheidsbeleid.