OVER ONS

Centrum Individu en Samenleving

 

CISA is een kenniscentrum dat zich richt op de maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Naast de wettelijke verankering van gezin en familie moet ook deze leefvorm een wettelijke basis krijgen. De doelstelling van CISA is het stimuleren van de emancipatie van alleenstaanden in materiële, maatschappelijke en psychologische zin. CISA doet dit door wetenschappelijk onderzoek en beïnvloeding van het overheidsbeleid. 

Word donateur

Bent u voorstander van een samenleving met gelijke behandeling van alle burgers ongeacht de leefvorm? Bent u tegen discriminatie van individueel levenden, zowel in financiële als sociale zin? Stichting CISA zet zich in voor verbetering van de sociale en economische positie van alleenstaanden. Het donateurschap kost € 15 per jaar. Daarvoor ontvangt u onze nieuwsbrief Individu & Samenleving (I&S) alsmede onze e-mailnieuwsbrief en -nieuwsflits en bent u verzekerd van een krachtdadige inzet ten behoeve van uw belangen. U kunt donateur worden door onderstaand formulier in te vullen.

Ja, ik wil donateur worden
*Verplicht veld
DEEL DIT BERICHT