• Nieuws
  • 12-04-2017

De nieuwe melkkoe van de samenleving

Door Kees van der Leer


Had u zich ook zo verheugd op het Troonrede waarin volgens de regering zou worden aangekondigd dat iedereen
er volgend jaar op vooruit gaat? Mooi niet dus. Voor de
zoveelste keer horen ouderen met een aanvullend pensioen
dat zij er als enigen wel op achteruit gaan. Jaren
geleden was dit ook al de groep die ernstig gedupeerd
werd toen de overheid zomaar besloot de maximale inkomensgrens
waarover de inkomensafhankelijke zorgpremie
moest worden betaald fl ink te verhogen. Deze premie werd
ingesteld om kinderen ‘gratis’ mee te verzekeren maar
wordt nu waarschijnlijk dankbaar gebruikt als een gemakkelijk
potje om met name middeninkomens extra te belasten.
Werknemers worden bijna volledig gecompenseerd
voor de hogere bijdrage, ouderen (onder wie relatief veel
alleenstaanden) in het geheel niet. Het kost hen jaarlijks
honderden euro’s extra. Waarom politici deze ongelijke
behandeling van bedoelde ouderen prima vinden, laat zich
gemakkelijk raden. Het is de verwerpelijke gedachte dat
deze ouderen niet meer nuttig zijn voor de samenleving,
dat ze onnodig rijk zijn en dus wel iets meer in de staatsruif
kunnen stoppen. Dat deze ouderen hard hebben gewerkt
voor dit pensioen, dat ze er fl ink premie voor hebben
betaald (alleenstaanden zelfs onnodig veel omdat ze ook
voor de weduwen van anderen moesten meebetalen), dat
is tot de regering nog niet doorgedrongen. Dat ze vaak
nuttig vrijwilligerswerk verrichten en als consumenten een
wezenlijke bijdrage aan de samenleving leveren, evenmin.
Overigens worden alle ouderen met een pensioen ernstig
gedupeerd door de absurd lage rekenrente die wordt
gehanteerd bij pensioenberekeningen. Zolang het werkelijke
rendement van een pensioenfonds behoorlijk hoger
is dan deze kunstmatige rekenrente is het gebruik van
deze rekenrente een politiek trucje om pensioenen niet te
indexeren of zelfs te korten.
Vreemd dat een ouderenpartij als 50+ hier niet op heeft
gewezen tijdens de Algemene Beschouwingen. Nog
vreemder is de constatering dat de overheid bij het bepalen
van de belasting die je in box 3 over spaargeld moet
betalen er hardnekkig van uitgaat dat iedereen een rente
van 4% vangt over deze spaartegoeden. Het merendeel
van de particuliere spaarders komt lang niet aan de 4%
en mag blij zijn als een bank een rente vergoedt die in de
buurt van 1% komt. Als deze ‘fi ctieve’ 4% ook voor pensioenfondsen
zou worden gehanteerd (in dit geval niet
fi ctief, want veel fondsen maken zelfs meer dan 4% rendement!!!)
zouden pensioenkortingen direct van de baan zijn
en zou zelfs indexering mogelijk worden. Maar blijft er dan
wel genoeg over voor de huidige jongeren? Zeker wel, mits
zij de komende jaren en de rest van hun arbeidzame leven
voldoende pensioenpremie in de kas storten, zoals de
huidige gepensioneerden ook deden. Maar ook hier werkt
een overheid die de laatste tijd juist een verlaging van de pensioenpremie propageert, volstrekt averechts.

Uit: Individu & Samenleving (I&S) 103, najaar 2016

DEEL DIT BERICHT