• Nieuws
  • 19-06-2019

CISA-Loftrompet 2018

PERSBERICHT

Waardering voor belangenbehartiging alleenstaanden

CISA-Loftrompet 2018 voor BoodschappenPlusBus van Nationaal Ouderenfonds

De CISA-Loftrompet 2018 is toegekend aan het Nationaal Ouderenfonds voor het project BoodschappenPlusBus. Op negentig plaatsen in Nederland kunnen ouderen/alleenstaanden gebruik maken van dit speciale busvervoer om boodschappen te doen of voor een gezellige excursie. De Loftrompet is een initiatief van Stichting Centrum Individu en Samenleving (CISA) en bedoeld om aandacht te vragen voor de emancipatie van alleenstaanden.

De CISA-Loftrompet werd op 24 oktober 2018 uitgereikt in het Haagse Perscentrum Nieuwspoort tijdens de viering van het dertigjarig bestaan van CISA, een kennis- en actiecentrum voor de belangenbehartiging van alleenstaanden in materiële, maatschappelijke en psychologische zin. CISA wil een einde maken aan de rechtsongelijkheid tussen gehuwden/samenwonenden en alleenstaanden. CISA overlegt hiertoe met politici, streeft naar bewustwording en doet wetenschappelijk onderzoek.

Volgens CISA heeft de politiek veel te weinig oog voor de financiële en maatschappelijke achterstelling van alleenstaanden. "In de laatste troonrede werd het woord 'alleenstaande' zelfs niet één keer genoemd", aldus CISA. "Verontrustend, want het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland is nu al bijna veertig procent en zal de komende jaren verder blijven stijgen!"

CISA vindt dat de BoodschappenPlusBus op bijzondere wijze bijdraagt aan de emancipatie van alleenstaanden. Dankzij dit door vrijwilligers georganiseerd busvervoer kunnen ouderen/alleenstaanden blijven deelnemen aan het dagelijks leven. De jury hoopt dat de CISA-Loftrompet een stimulans mag zijn om op nog méér plaatsen in Nederland te beginnen met een BoodschappenPlusBus.

BoodschappenPlusBus is een project van het Nationaal Ouderenfonds. Het fonds steunt ouderen met concrete diensten en activiteiten, zoals de jaarlijkse nationale ouderendag en binnenkort ook weer de kerstdiners en kerstconcerten. Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.

De CISA-Loftrompet werd voor het eerst uitgereikt in 2013 en heeft een belangrijke symbolische betekenis om aandacht te vragen voor alleenstaanden. "Natuurlijk zijn er in Nederland talloze goede initiatieven en mensen, die eigenlijk allemaal een Loftrompet zouden verdienen", aldus CISA. "Met de CISA-Loftrompet 2018 willen wij dan ook allen huldigen en danken, die met hart en ziel betrokken zijn bij dit belangrijke thema."

 

Noot voor de redactie:
- Meer over BoodschappenPlusBus op www.ouderenfonds.nl.

DEEL DIT BERICHT